Tips

Hinder
Overleg met uw buren als zij hinder hebben van uw openhaard of houtkachel of u van de hunne. Misschien kan de uitmonding van uw of andere schoorstenen worden gewijzigd of een andere brandstof worden gekozen.

Nieuwe haard
Kan een nieuwe kachel of openhaard worden aangesloten op een bestaande schoorsteen? 
Nee, dat is lang niet altijd mogelijk. De schoorsteen moet worden afgestemd op uw stooktoestel. Een oude schoorsteen kan scheuren of lekken vertonen. De schoorsteenveger kan dat controleren met behulp van een schoorsteencamera.

Vaste prijs
Is er een vaste prijs voor het vegen van een schoorsteen?
Nee. Ondernemers in ons land mogen geen prijsafspraken maken. 
U wil uiteraard weten waaraan u toe bent als de schoorsteenveger komt. Spreek daarom met hem over de prijs voordat hij met het werk begint. 
Vraag ook naar kosten van extra leveringen en diensten, zoals het plaatsen van een kap, verwijderen van vogelnesten, uitvoeren van een inspectie met een camera of het reinigen van goten. Maak duidelijk wat u wenst.

Veegbewijs
Een veegbewijs is het bewijs dat uw schoorsteen is geveegd. Op een goed veegbewijs staan de bedrijfsgegevens van uw schoorsteenveger. Uiteraard ook de datum, het adres waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de in rekening gebrachte kosten.

Veegseizoen
Bestaat er een veegseizoen? 
Ja en nee.

Ja, als u denkt aan de stookperiode. Dan worden schoorsteenvegers overstelpt met verzoeken om ‘liefst morgen’ te komen vegen. Bedrijven hebben hun klantenbestand en delen hun werkzaamheden in. ‘Morgen’ is dus lang niet altijd mogelijk. 

Nee, als u, na afloop van het stookseizoen uw schoorsteen laat vegen. Heel veel bedrijven zijn ‘het jaar rond’ actief en beschikbaar, ook tijdens voorjaar en zomer!