Schoorsteenvegen

Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek worden geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft.

Waarom schoorsteenvegen?

Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteenbrand is een feit. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk. Bovendien controleert de veger de schoorsteen op scheuren en/of loszittende delen.

Hoe vaak schoorsteen vegen?

Bij gebruik van hout, kolen of olie, wanneer de kachel of open haard als sfeerverwarming gebruikt wordt, is één keer per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.

Ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand?

Heeft u een brandverzekering afgesloten dan bent u verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening kunnen aantonen dat de schoorsteen geveegd was. Sommige verzekeraars eisen dat het schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij het A.S.P.B. Vraag informatie over de polisvoorwaarden bij uw tussenpersoon of verzekeraar.

Koolmonoxide

Koolmonoxide (CO) is dodelijk gas dat u niet ruikt of proeft. Wanneer u last krijgt van branderige ogen, hoofdpijn of flauw drijgt te vallen, kan er sprake zijn van koolmonoxide. Buiten het feit dat centrale verwarmingsinstallaties, gaskachels, (bad)geisers en schoorstenen in goede staat moeten zijn, dient u altijd voor voldoende ventilatie in de woning te zorgen. Bij slecht onderhouden schoorsteenkanalen kan de brandweer, indien er koolmonoxide wordt gemeten, een stookverbod opleggen.

Onze schoorsteenvegers staan altijd voor u klaar!

Uw schoorsteenveegbedrijf in