Camera inspectie

Het kan noodzakelijk zijn om de binnenkant van uw schoorsteen, dus het rookkanaal te controleren door middel van een camera inspectie. Vaak wordt dan pas duidelijk wat eraan schort. Bijvoorbeeld een verstopping door een vogelnest! De schoorsteen is lang niet gebruikt en u wilt deze laten inspecteren voor dat u besluit om daar iets op aan te sluiten. Het kanaal vertoont lekkage en u wilt daar zeker van zijn.

U wilt een flexbuis in het kanaal brengen. Door middel van een camera-inspectie kunnen wij kijken of er blokkades zijn en tevens kunnen wij de diameter van het kanaal beoordelen. Na het verwijderen van een nest of verstopping kan worden bekeken of het nest of verstopping in zijn geheel is verwijderd. Camera-inspectie houdt in dat wij met een camera in het kanaal gaan, dit wordt van onderaf uitgevoerd. Door middel van infrarood camera controleren wij het kanaal op gebreken.

Wij zijn actief met camera inspecties in