Privacybeleid

 

Via het contactformulier en bij telefonisch contact worden persoonsgegevens verzameld. Uw privacy is van groot belang voor René Snippe Schoorsteenveegbedrijf. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en zullen je persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met privacywetgeving verwerken. Dat betekent onder andere dat:

 

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacybeleid;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij uw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

 

René Snippe Schoorsteenveegbedrijf is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Om onze diensten te ontvangen, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacybeleid genoemde doelen:

 

  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Mobiel nummer
  • E-mailadres

 

Schoorsteenveeg abonnement

 

Om gebruik te maken van onze diensten zullen wij de bovenstaande gegevens opslaan in ons klantenbestand. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat we middels deze gegevens contact met u op kunnen nemen voor volgende afspraken of andere vragen t.b.v. het schoorsteenveeg abonnement. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het schoorsteenveeg abonnement is het uitvoeren van de diensten die u op aanvraag van ons kunt verwachten. Middels telefonisch contact of het invullen van het contactformulier kunt u te allen tijde inzage krijgen in de door ons opgeslagen persoonsgegevens en kunnen wij op aanvraag uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen. Ons klantenbestand bevindt zich in een beveiligd offline programma waarin alleen de medewerkers van René Snippe Schoorsteenveegbedrijf werkzaam zijn.

Wilt u niet dat uw gegevens op deze wijze worden opgeslagen, dan kunt u ons dit laten weten. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen en vragen u om voor toekomstige afspraken contact met ons op te nemen.

 

Beveiliging

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Geeft echter nooit zomaar persoonlijke gegevens op als je daar per e-mail voor benaderd wordt. Er worden veel van dit soort ‘phishing mails’ door hackers gestuurd, maar wij vragen nooit om die gegevens. Zorg daarom ook altijd dat u de afzender van een mail controleert. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voordat u uw gegevens afgeeft.

 

Bewaartermijnen

 

De gegevens die wij van u verwerken voor het schoorsteenveeg abonnement, worden bewaard voor zo u gebruik wenst te maken van onze diensten, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

 

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Uitoefenen van uw rechten

 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

René Snippe Schoorsteenveeg bedrijf

Bedrijfsweg 66

7671 EG Vriezenveen

0546-562506

info@www.renesnippe.nl

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 

Voor contact kunt u terecht bij onze administratie: 0546-562506 / info@www.renesnippe.nl